HIK-familjen

 

Om HIK-familjen

2012 bildades HIK-familjen. Våra fantastiska sponsorer fick då äntligen ett familjärt och roligt sammanhang att hänga och skapa fördjupade relationer i. Hela tiden närvarande av klubbens ledord – Kul, Kamratskap och Kvalitet! Vi är verkligen stolta över det härliga genomslag HIK-familjen och dess aktiviteter fått under dessa sju år, och vi känner en väldig tacksamhet över den passion våra partners ideligen visar upp för att skapa detta så vitala nätverk, med Hittarps IK som ständig gemensam nämnare.

Hittarps IK:s samarbetspartners stöttar en förening som drivs under visionen: ”Så många som möjligt – så länge som möjligt”. Hittarps IK har tydligt breddfokus med ungdomsfotbollen och barngymnastiken som bas. Detta tror vi är vägen till framgång. Genom att engagera sig i Hittarps IK tar man ställning för en klubb som anser att det är en självklarhet att satsa likvärdiga resurser på både tjejer och killar.

Alla frågor beträffande HIK-familjen tas med Jacqueline Magnusson

Ni når Jacqueline på

Telefon: 0705-298766

Mail: jacqueline.magnusson@hittarpsik.se

Som medlem i HIK-familjen:

 • Blir man en del av den goda gemenskap som råder, vilket leder till fördjupade relationer och affärer.
 • Får man tillgång till ett av landets mest intressanta upptagningsområden med oslagbara möjligheter, både ideellt och kommersiellt.
 • Garanteras ni en värderingsbaserad sponsring som satsar på breddverksamhet, vilket vi anser är en direkt förutsättning mot toppen. I och med detta är vi övertygade om att ett sådant mjukt och inkluderande förhållningssätt ger just ert företag utmärkta associationsvärden.
 • Erbjuds ni alltså en positivt laddad omgivning helt utan risk, fylld av inlevelse och enormt mycket glädje.
 • Stöttar ni Kamratklubben Hittarps IK och hjälper norra Helsingborgs största samhällskraft att kunna fortsätta erbjuda en plattform för barn och ungdomar fri från utanförskap, exkludering och mobbning.

 

Hårdvaran

Vår målbild och ambition är att alla sponsorer till Hittarps IK upplever att vårt varumärke förknippas med en rad starka mervärden. Dels genom alla de formella och informella nätverken som uppstår runt vår klubb, men också genom att man som företag visar tillhörighet och gör ett aktivt ställningstagande. I gengäld ställer detta naturligtvis höga krav på oss som klubb och vi arbetar därför ständigt med att leva och verka i enlighet med vår specifika värdegrund. Vår drivkraft är att hela tiden förnya oss, sträva framåt samt skapa nya och spännande umgängesformer som möjliggör för våra sponsorer att träffas.

Här nedan listar vi några av alla de kommersiella mervärden som erbjuds i samband med att ditt företag stöttar Hittarps IK och vårt fortsatta fokus på en blomstrande ungdomsverksamhet.

Kommersiella mervärden

 • Ni får tillgång till nordvästra Skånes mest vitala och intressanta nätverk.
 • 150 Företag är med och förgyller HIK-familjen
 • Ni träffar människor som sitter på beslutandeposter i avslappnad och icke-påtvingad miljö.
 • Ni ges möjligheten att deltaga på våra vassa marknadsträffar som alltid är välbesökta med skön stämning och verkligt goda möjligheter till affärer.
 • Ni ges möjligheten att exponeras på en av Skånes allra mest besökta idrottsplatser.
 • Ni ges möjlighet att annonsera i vår klubbtidning ”Hänt i HIK”. 4000 hushåll i Domsten, Hittarp, Laröd och Mariastaden
 • Ni får således tillgång till att av landets mest intressanta och köpstarkaste upptagningsområden.

Stort tack för att ni är med och stöttar Hittarps IK, ni gör stor skillnad!

Mjukvaran

Vår målbild och ambition är att alla sponsorer till Hittarps IK upplever att vårt varumärke förknippas med en rad starka mervärden. Dels genom alla de formella och informella nätverken som uppstår runt vår klubb, men också genom att man som företag visar tillhörighet och gör ett aktivt ställningstagande. I gengäld ställer detta naturligtvis höga krav på oss som klubb och vi arbetar därför ständigt med att leva och verka i enlighet med vår specifika värdegrund. Vår drivkraft är att hela tiden förnya oss, sträva framåt samt skapa nya och spännande umgängesformer som möjliggör för våra sponsorer att träffas.

Här nedan listar vi några av alla de mjuka mervärden som uppstår i samband med att ditt företag stöttar Hittarps IK och vår fortsatta verksamhet.

Sociala mervärden

 • Ni stöttar en av Skånes största föreningar, sett till antalet aktiva utövare, med ungdomsverksamhet som nav och bas. Alla barn och ungdomar är välkomna utifrån samma villkor.
 • Ni stöttar en förening med tydligt breddfokus. Vi toppar inga ungdomslag eller gymnastikgrupper och sätter kamratskapet högst upp på agendan, i alla lägen.
 • Ni stöttar en förening som anser att det är en självklarhet att satsa likvärdiga resurser på både tjejer och killar.
 • Ni stöttar en förening som aktivt tar socialt ansvar i vårt närområde. Genom vårt samarbete med Friends närvarar vi även utanför fotbollsplanen/gymnastiksalen och med hjälp av utbildningar och enkäter ger vi oss själva möjligheten att löpande skapa oss en uppfattning om våra medlemmars välmående.