Hittarps IK strävar efter att vara en transparent klubb som hela tiden kommunicerar och informerar alla dess intressenter på ett så effektivt vis som möjligt. Vi är övertygade om att öppenhet leder till större delaktighet och därmed också att sammanhanget Hittarps IK tydligare associeras med större grad av glädje och stolthet.

Det finns olika sätt att följa Hittarps IK:s framfart, beroende på vad man är ute efter, och vi uppmuntrar er att både följa klubbens centrala kanaler samt att dela med er av egna berättelser som berör Hittarps IK.

Vi har en tydlig strategi med vår kommunikativa närvaro och har valt att förmedla vår resa med hjälp av nedan informationsvägar:

Sociala medier

Facebook

Den mest informativa och bredaste av våra sociala medier. Med hjälp av vår officiella facebook-sida vill vi interagera med våra följare och skapa en bredare förståelse för Hittarps IK och vår verksamhetsidé. En kanal som främst verkar för de redan övertygade, oavsett om man är aktiv, medlem eller supporter, och det finns ett tydligt samband mellan Facebook och vår hemsida.

Instagram

En lite mer lättsam kanal som främst appellerar den yngre HIK-publiken. Här försöker vi förmedla en skön känsla med hjälp av bilder, anekdoter och annan rolig kuriosa. En kanal vars syfte är att mer visuellt förmedla en känsla runt Hittarps IK.

Twitter

På detta forum vill vi informera den breda allmänheten om vad som försegår runt vår kamratklubb. Genom Twitter interagerar vi med våra följare, informerar om större händelser samt fungerar som en liten resultatbörs för våra två seniorlag fotbollsmässiga framfart.

Linkedin

Via denna plattform informerar vi löpande om vårt sponsorsammanhang, HIK-familjen. Vi uppnärksammar våra fantastiska samarbetspartners samtidigt som vi gör nedlsag i vår verksamhet för att illustrera vikten av den fina stöttningen som näringslivet förser Hittarps IK:s barn och ungdomar med. 

Traditionella medier

Hemsida

På hittarpsik.se ska all nödvändig information som berör HIK finnas att tillgå. Fakta och verksamhetsidé om klubben, kontakt med personal och styrelse, info om våra olika sektioner samt vårt sponsorsammanhang HIK-familjen är några exempel på innehåll som du hittar på hittarpsik.se. Vår målbild är att hemsidan ska vara en levande plattform som hela tiden skeppar iväg relevanta nyheter och annan matnyttig information som kan vara av intresse för läsarna. Våra seniortrupper och nyheter rörande dem hittar man främst på hemsidan under deras egna flikar.

Hänt i HIK

Med vår klubbtidning, som går ut fyra nummer per år i Domsten, Hittarp, Laröd och Mariastaden, vill vi informera vårt upptagningsområde om funktionen vi fyller och vad vi bidrar med för att göra vår del av Helsingborg till en lite bättre plats. Alla åldrar och funktioner ska se ett läsvärde i Hänt i HIK och målbilden är att bygga in interaktiva moment mellan läsare och klubb så att tidningen lever även mellan de olika utskicken.

Övrig kommunikation

Laröds IP 

På vår älskade idrottsplats ska det verkligen synas att det är Hittarps IK som lever och andas här. Vi vill tydligt förmedla en stark HIK-känsla som präglas av inkludering och gemenskap. Det ska dessutom tydligt framgå vilka sponsorers om stöttar oss samt att vi samarbetar med stiftelsen Friends.